Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 15/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01- 2022. 03. 02

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 15/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról 1

2020.01.01.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

„4. § Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 450,- Ft.”

2. § Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 3. napjával.