Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (XI.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 24- 2022. 03. 02

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (XI.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról 1

2020.11.24.

Balatonudvari Község Önkormányzat Alpolgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 3. napjával.