Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 15- 2021. 05. 15

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése módosításáról

Balatonudvari Község Önkormányzat polgármesteri feladatokat ellátó Alpolgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [1]

2. § [2]

3. § Ez a rendelet 2021. május 14-én lép hatályba, és 2021. május 16-án hatályát veszti.


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.