Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 14- 2021. 05. 15

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése módosításáról

Balatonudvari Község Önkormányzat polgármesteri feladatokat ellátó Alpolgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § A Képviselő-testület az Önkormányzat kormányzati funkcióinak 2020. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint az Önkormányzat 2020. évi költségvetését kormányzati funkciónként a 16. melléklet szerint állapítja meg.”

2. § Hatályát veszti a Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. §-a.

3. § Ez a rendelet 2021. május 14-én lép hatályba, és 2021. május 16-án hatályát veszti.