Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI.8.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 10- 2021. 06. 10

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról[1]

Balatonudvari Község Önkormányzat polgármesteri feladatokat ellátó Alpolgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) és a 132. § (4) bekezdéseiben, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § [3]

3. § [4]

4. § Hatályát veszti a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

5. § Ez a rendelet 2021. június 9-én lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. június 11. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 4. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] A 4. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.