Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX.17.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.5.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 18- 2021. 09. 19

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.5.) rendelet módosításáról

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzata 2021. évi ,bevételi főösszegét 215.953.661 Ft-ban, kiadási főösszegét 215.953.661 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A költségvetés egyensúlyát a 215.953.661 Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat szerinti bontásban a 2.melléklet alapján fogadja el a Képviselő-testület.”

3. § (1) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Balatonudvari Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 18-án lép hatályba, és 2021. szeptember 20-án hatályát veszti.