Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 07. 01

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről

2023.07.01.

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság: a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében kijelölt hatóság.

b) Hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 23. pontjában megjelölt fogalom.

2. § (1) Az önkormányzat lakossági bejelentés alapján és hivatalból végzi a település közigazgatási területén belül az elhagyott hulladék felderítését.

(2) A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) az elhagyott hulladék fellelésének helyszíneiről nyilvántartást vezet és az engedély nélküli hulladék-elhelyezéssel leginkább érintett helyszíneket rendszeresen ellenőrzi.

3. § (1) Az elhagyott hulladék felderítőjének jelzése alapján a Hivatal köztisztviselője helyszíni szemle keretében meghatározza a hulladék pontos helyét, mennyiségét, típusát, jellegét és amennyiben lehetséges, a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát.

(2) Amennyiben az elhagyott hulladék magántulajdonban álló ingatlanon található, vagy a közterületen elhagyott hulladék tulajdonosa, vagy birtokosa beazonosítható a Hivatal a rendelkezésére álló adatok megküldésével haladéktalanul eljárást kezdeményez a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál az elhagyott hulladék felszámolása érdekében.

(3) A közterületen elhagyott hulladék esetében, amennyiben a hulladék tulajdonosa, vagy birtokosa ismeretlen és semmilyen bizonyíték nem áll rendelkezésre beazonosíthatósága érdekében, az Önkormányzat a közszolgáltató útján gondoskodik annak elszállításáról.

4. § (1) Helyszíni ellenőrzés során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 86. § (11) bekezdés c), e) pontjában meghatározott személy helyszíni bírságot szabhat ki.

(2) A település közterületén elhagyott hulladék felszámolásának költségeit az Önkormányzat a költségvetésében biztosítja.

5. § Hatályát veszti A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 10/2014. (IX.10.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

7. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 10/2014. (IX.10.) önkormányzati rendelet.