Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 12- 2023. 08. 12

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról1

2023.08.12.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése eredeti jogalkotói hatáskörében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. § -ában, 10. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjának a helyi önkormányzatok a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás érdekében a következőket rendeli el

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2023. augusztus 11-én lép hatályba.

1. melléklet a 15/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelethez5

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. augusztus 13. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.