Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 01- 2023. 11. 01

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.11.01.

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 16. § (1) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. október 31-én lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. november 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.