Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 31- 2023. 10. 31

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.31.

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 16. § (1) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A térítési díj mértéke 2023. október 31-től amennyiben az ellátott rendszeres jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum összegének

a) 0 – 300 % 500,- Ft/adag,

b) 300 % - 400 % 750,- Ft/adag,

c) 400 % - 500 % 800,- Ft/adag,

d) 500 % - 600, % 900- Ft/adag,

e) 600 % - 700 % 1.000 Ft/adag,

f) 700 % - 800 % 1.200 Ft/adag,

g) 800 % felett 1.550 Ft /adag.”

2. § Ez a rendelet 2023. október 31-én lép hatályba.