Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete

A települési köztemetőről szóló 11/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 01- 2023. 11. 01

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete

A települési köztemetőről szóló 11/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.11.01.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a törvény végrehajtására alkotott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglaltakra, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési köztemetőről, a temetkezés helyi szabályairól a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. § Ez a rendelet 2023. október 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelethez6

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. november 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.