Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete

A települési köztemetőről szóló 11/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 31- 2023. 10. 31

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete

A települési köztemetőről szóló 11/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.31.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a törvény végrehajtására alkotott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglaltakra, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési köztemetőről, a temetkezés helyi szabályairól a következőket rendeli el:

1. § A települési köztemetőről szóló 11/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a törvény végrehajtására alkotott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglaltakra, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési köztemetőről, a temetkezés helyi szabályairól a következőket rendeli el:”

2. § Az R. 1. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Balatonudvari községben a köztemető a 7., 8/1., és 8/2. helyrajzi számú ingatlanon található.”

3. § Az R. 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A sírhely megváltását a rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani Balatonudvari község Önkormányzatához.”

4. § Az R. az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

5. § Ez a rendelet 2023. október 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelethez