Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete

A települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 15- 2023. 05. 15

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete

A települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló rendelet módosításáról1

2023.05.15.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. § Ez a rendelet 2023. május 14-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez6

2. melléklet a 8/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez7

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 16. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.