Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

A települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 30- 2024. 05. 01

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

A települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló rendelet módosításáról

2024.04.30.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 5/2018. (V.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A strandok adott évre szóló üzemeltetési időtartamát a Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) állapítja meg a 2. melléklet szerint.”

2. § Az R. 8. § (6b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6b) A (6a) bekezdésben megjelölt bérlet kártya formátumú, amelyet a strandpénztárnál az erre meghatározott időben minden év június 30. napjáig lehet igényelni.

a) A kártya kiállításának díja 2000 Ft.

b) Az elveszett kártya pótlásának díja 2000 Ft.”

3. § Az R. 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

( A strandok területére ingyenesen léphet be:)

„a) Balatonudvari községben állandó lakóhellyel rendelkező személy. A kedvezmény a lakcímigazolvány felmutatása után kiállított kártyával vehető igénybe:.
aa) A kártya kiállításának díja 2000 Ft,
ab) Az elveszett kártya pótlásának díja 2000 Ft.”

4. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2024. április 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet