Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.24.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) Balatonudvari Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Testület az Önkormányzat 2023. évi

a) költségvetési bevételét: 252 416 168 Ft

b) finanszírozási bevételeit: 1 784 227 792 Ft

c) összes bevételét 2 036 643 960 Ft

d) költségvetési kiadását: 289 826 416 Ft

e) finanszírozási kiadásait 1 601 401 967 Ft

f) összes kiadását 1 891 228 383 Ft

összegben állapítja meg.

2. § A Testület az Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlegét az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § Az Önkormányzat 2023. évi bevételeinek kimutatását a 3. melléklet alapján fogadja el a Testület.

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 47 842 714 Ft

b) Közhatalmi bevételek 69 607 339 Ft

c) Működési bevétel 119 133 000 Ft

d) Előző évi pénzmaradvány 482 802 337 Ft

e) Megelőlegezés 1 425 455 Ft

f) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15 596 895 Ft

g) Felhalmozási bevételek 236 220 Ft

h) Lekötött betét visszavezetés 1 300 000 000 Ft

Összes bevétel: 2 036 643 960 Ft

4. § Az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak kimutatását a 4. melléklet alapján fogadja el a Testület.

a) Személyi juttatások 55 915 391 Ft

b) Munkaadót terhelő járulékok 6 429 473 Ft

c) Dologi kiadások 132 927 151 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 611 400 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 35 449 155 Ft

f) Beruházások 48 851 567 Ft

g) Felújítások 8 642 279 Ft

h) ÁHT-n belüli megelőlegezések rendezése 1 401 967 Ft

i) Pénzeszközök, lekötött bankbetétek 1 600 000 000 Ft

Összes kiadás 1 891 228 383 Ft

5. § Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi állami támogatási kimutatását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület. Az állami támogatás elszámolásából származó visszafizetési kötelezettsége 1 611 100 Ft-ban (lakossági víz) hagyja jóvá.

6. § Az Önkormányzat 2023. évi közhatalmi bevételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

7. § Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott pénzeszközöket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

8. § Az Önkormányzat 2023. évben teljesített felhalmozási kiadásait az 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Testület.

9. § Az Önkormányzat által 2023. évben folyósított ellátásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

10. § Az Önkormányzat 2023. évi tartaléka előirányzatának részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

11. § . A Testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2023. évben hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt (11. melléklet).

12. § A Testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2023. évben EU Forrásból megvalósult programja nem volt (12. melléklet).

13. § A Testület az Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az Önkormányzat 2023. évi teljesített személyi juttatásait, munkáltatói járulékát és dologi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el a Testület.

15. § Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

16. § Az Önkormányzat 2023. évi gördülő tervezését a 16. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

17. § Az Önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek állományát 17. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

18. § Az Önkormányzat 2023. évi egyszerűsített mérlegét a 18. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület. A 2023. évi mérleg szerinti eredmény: – 53 977 253 Ft.

19. § Az Önkormányzat 2023. évi eredmény kimutatását a 19. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.

20. § Az Önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek, ingatlanainak és beruházásainak alakulását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.

21. § Az Önkormányzat 2023. évi maradványát a Testület 145 415 577 Ft-ban hagyja jóvá, maradványának levezetését a 21. melléklet tartalmazza.

22. § A Testület az Önkormányzat 2023. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 16 főben hagyja jóvá.

23. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.