Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Balatonudvari Község településkép védelmének helyi szabályairól

Hatályos: 2018. 01. 01
Balatonudvari Község településkép védelmének helyi szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdése biztosítja az
önkormányzatok képviselő-testülete részére a felhatalmazást arra, hogy rendeletben állapítsa
meg a helyi településképi követelményeket.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározza az
építményekkel szemben támasztható követelmények körét, melyeket a helyi
településrendezési eszközben és azokat is melyeket a településképi rendeletben lehet
szabályozni.