Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (VI.28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2019. 06. 29
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése meghatározza a képviselő-testület szervezeti – és működési szabályzatának tartalmi elemeit.