Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 13

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében szükséges a rendelet megalkotása. A rendeletalkotás érdekében a polgármester köteles a zárszámadási rendelet tervezetét, 2021. május 31. napjáig a képviselő-testület elé terjeszteni, ezt megelőzően az előirányzatok módosításáról gondoskodni.

A rendelet-tervezet megalkotásának szükségességét elsősorban az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény indokolja.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményét mérlegelve – a jogalkotás alapvető követelményeinek figyelembe vételével – javasolt a rendelet megalkotása, mert az a szabályozási cél eléréséhez feltétlenül szükséges.