Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 09

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz

Általános indokolás

Balatonudvari Község Önkormányzat 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges, mivel egyes rendelkezései a hatályos jogszabályokkal nincsenek összhangban.

Ennek megfelelően szükségessé vált a módosító rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

1. § -hoz:

A szociális ellátások iránti kérelem nem csak írásban nyújtható be, hanem szóban is előterjeszthető.

2. § -hoz:

A tanulói bérlettámogatás esetében is feltételezni kell a rászorultsági elvet, így szükséges a támogatás igénybevételének jövedelemhatárhoz kötése.

3. § -hoz:

A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 116. §. (1) bek. a.) pontja értelmében nem az egy főre jutó jövedelmet, hanem az ellátott rendszeres jövedelmét kell figyelembe venni.

4. §-hoz:

A hatályon kívül helyezett szakaszokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz:

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.