Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.5.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 18

a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.5.) rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Áht. és az Mötv. előírásain kívül a helyi rendeletnek meg kell felelnie a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. előírásainak is.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A Jat. 17. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálni, melyre tekintettel a rendelet várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzati költségvetés módosítása az előirányzatokra nézve a helyi rendelet vonatkozásában az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási adatainak éves szintű változásait hivatott kimutatni és a pénzügyi jogszabályok előírásainak megfelelően rendezni.

b) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei: nem határozhatók meg.

c) A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a jogszabályváltozások okán növekvő adminisztratív teherrel számolunk a pénzügyi ügyintézők esetében.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

A vonatkozó pénzügyi jogszabályoknak való megfelelés biztosítása törvényességi szempontból, melynek elmulasztása jogszabálysértést von maga után.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: adottak