Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 12. 02
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Alaptörvény rögzíti, hogy minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. A
közművelődés, ahogy a Kult. tv. fogalmaz közérdek, és az ezzel kapcsolatos tevékenységek
támogatása közcél. A feltételek biztosítását az állam és a helyi önkormányzatok feladatává teszi.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában kötelező önkormányzati feladatként szerepel a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme és a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
A közösségi művelődési szakpolitika főként feladatokban és célkitűzésekben gondolkodik, nem pedig eszközöket határoz meg. Ennek fényében kerülnek meghatározásra a közművelődési alapszolgáltatások a Kult. tv. 76. § (3) bekezdésében, amit az önkormányzatok adottságaik figyelembevételével kell, hogy megszervezzenek.
Alapszolgáltatásként jelenik meg a tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek biztosítása és a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
Vannak olyan kötelező alapszolgáltatások, amit minden önkormányzatnak meg kell szerveznie. Ezek közé tartozik a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítás.
Ennek keretében a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, fórumot szervez – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
A törvény céljai között olvashatjuk, hogy mindenki számára biztosítani kell a könyvtárhasználat jogát, ezzel összefüggésben szabályozni kell a nyilvános könyvtári ellátás működését és fejlesztését.
Deklarálja, hogy a könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állam és a helyi önkormányzat feladata.
Az önkormányzatok vonatkozásában a közkönyvtári ellátást kell kiemelni, mert a települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata.
A települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját a fenntartó elfogadását követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére.

A Képviselő-testület a rendelettel meghatározza az általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és finanszírozási alapelveket, jogszabályi keretet teremt a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához, a település hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez.

A feladatellátás során Balatonudvari Község Önkormányzata gondoskodik a saját fenntartású
közművelődési intézménye működtetéséről és a szakmai szolgáltatásai folyamatos fejlesztéséről.