Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

Balatonudvari Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 3/2020. (V.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 03

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.07.03.
Balatonudvari Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 3/2020. (V.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az 1. sz. módosítás esetében a 2007-es tervhez való finomított szabályozás visszaállítása kapcsán közlekedési területből falusias lakó területbe kerül a jelenlegi szabályozás szerinti tömb körüli útszakasz.
Valamint a 2007-es szabályozás visszaállítása kapcsán a partvonallal párhuzamosan futó zöldterület minimális területe is lakó területbe kerül, melyet a tömb ÉNY-i csücskében a bekötő út mellett pótlunk az út túloldalán lévő zöldterület folytatásaként. Ahol így Falusias lakó területből Zöldterület lesz.
Ezenfelül a megszűnő útszakasz révén, az amúgy is vasúti tulajdonú 512/1 hrsz.-ú ingatlan Közlekedési út területből Közlekedési vasúti területre módosul az érintett szakaszon a 2007-es tervnek megfelelően.