Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Hatályos: 2023. 06. 30

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.30.
a közösségi együttélés alapvető szabályairól
Általános indokolás
Az Mötv. 8. § (2) bekezdése valamint a 143. § (4) bekezdése d) pontja – amely 2013. január 1-tól lépett hatályba - felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.
A helyi közösségi érdekek érvényre juttatása érdekében élve a törvényi felhatalmazással célszerű és szükséges a helyi jogalkotás, amelynek alapvető célja azállampolgárok nyugalmát, a közterület rendjét, rendeltetésszerű használatát elősegítő, biztosító szabályok betartása és betartatása a lakosság, mint helyi közösség érdekében. A közösségi együttélés szabályai magukban foglalnak olyan magatartási szabályokat, amelyek az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás formáinak meghatározását jelentik. A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások közigazgatási bírsággal való szankcionálása alkalmas eszköz az ilyen magatartások visszaszorítására.
A hatályos szabálysértési törvény, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, viszonylag szűk körben szabályozza a lakossági együttélést zavaró, sértő magatartásformákat, a közterületek rendjét. A közösségi együttélés szabályait tartalmazó rendelet megalkotásával a lakosság nyugalmát zavaró magatartások szankcionálhatók lesznek, amely elősegíti a jogkövető magatartás érvényesülését.
Részletes indokolás
A 13. §-hoz és a 14. §-hoz
Hatályba lépést megállapító szabályok.