Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről

Hatályos: 2023. 07. 01

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.07.01.
az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről
Végső előterjesztői indokolás
2023-ban a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) jelentős módosításokon esett, illetve esik át. E módosítások alapjaiban érintik az önkormányzatok és az állam hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatait, hiszen az állami hulladékgazdálkodási közfeladatok köre 2023. július 1. napjától jelentősen bővül. Az állam a közszolgáltatás országos szintű megszervezése helyett a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység teljeskörű ellátását veszi át.
Ezzel párhuzamosan a fenti időponttól megszűnik a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatos feladata. Ebből kifolyólag az állami hulladékgazdálkodási közfeladat magában foglalja az eddig önkormányzati felelősségi körbe tartozó hulladékgyűjtést, szállítást, továbbá ezek mellett az előkezelést és a hulladékkal való kereskedést is.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontja alapján a települési önkormányzatok feladata marad a köztisztasági feladatok ellátása, ugyanakkor az eddigi 19. pont, amely a hulladékgazdálkodást a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként szabályozta, 2023. július 1. napjától már nem lesz hatályos.
Az elhagyott hulladékkal kapcsolatban 2023. január 1. napjától változott a szabályozás. A Ht. 61. § (1)-(28) bekezdése az elhagyott hulladék felszámolása érdekében részletesen meghatározza a hulladék és az érintett ingatlan birtokosának, tulajdonosának kötelezettségeit, valamint a hulladéktól való jogszerűtlen megválás esetén megteremti a közigazgatási szankcionálás új alapjait. A hulladékgazdálkodási hatóság kötelezést, bírságot állapíthat meg, bírság meg nem fizetése esetén közérdekű munkát rendel el, a hatóság által elrendelt közérdekű munka végrehajtásáról az illetékes jegyző gondoskodik.