Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 08. 15

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.08.15.
a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól
Általános indokolás
Balatonudvari községeben a szociális ellátások rendszerét a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet szabályozta.
Az időközben bekövetkezett társadalmi gazdasági és jogszabályi változások miatt indokolttá vált a rendeletben foglalt támogatások újrakodifikálása.
Az új rendeletben a jövedelem határok inflációt követő emelkedése figyelembe vételre került, és a támogatások felső összeghatára is megemelkedett, továbbá új támogatási formákat is bevezet a rendelet.
Új támogatási formaként jelenik meg pl. a gyógyszertámogatás szabályozása, kiemelendő továbbá a születéshez nyújtható támogatás összegének és határidejének növelése.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Értelmező rendelkezések
A 2–7. §-hoz
Az általános eljárási rendelkezéseket szabályozza.
A 9–18. §-hoz
Az egyes támogatási formák szabályai, igénybevételük módja.
A 20–22. §-hoz
A szociális szolgáltatások eseteit szabályozza.
A 23–25. §-hoz
Hatályba lépést szabályozó rendelkezések.