Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 11

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.08.11.
A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A belügyminiszter pályázatot hirdetett idén is – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz. Balatonudvari község Önkormányzata a pályázaton 25 erdei m3 keménylombos tűzifát nyert.
A támogatásban részesített települési önkormányzatok rendeletben kell, hogy szabályozzák a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit, amelyet az elszámolással egyidejűleg a kincstárnak be kell nyújtani.
A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2024. február 15-éig osztja ki a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2024. március 31- éig történhet meg. A támogatás felhasználásáról 2024. április 15-éig kell elszámolni a Magyar Államkincstár felé.
A korábbi rendeletet módosítja jelen rendelet tervezet, azzal, hogy a jogosultságra okot adó jövedelemhatárokat emeli, továbbá a támogatás benyújtásának határidejét október 31. napjára hozza előre annak érdekében, hogy kérelmek elbírálást követően a jogosultak korábban kaphassák meg a támogatást.
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.