Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Balatonudvari Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 3/2020. (V.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 16

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.16.
Balatonudvari Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 3/2020. (V.20.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Balatonudvari 078/4 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú Mezőgazdasági területű ingatlanon az új kerékpáros közlekedési felület méretének megfelelő (0,0148ha) mértékben Véderdő terület felhasználás kerül kiszabályozásra, a települési erdő terület felhasználás szinten tartásának érdekében.