Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.24.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 161. §-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amelynek része a szöveges beszámoló is. A záró számadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlító szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.
A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
A jogszabályi előírások alapján az önkormányzat megalkotja a 2023. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendeletét.