Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete

a 11/2016.(IX.30.) rendelettel, a 8/2016.(VI.30.) rendelettel, a 6/2016.(V.27.) rendelettel módosított, 2/2016. (II. 12.) költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 30- 2016. 11. 29

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában foglaltak, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével  az alábbiakat rendeli el:1.§ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) rendelet
            ( továbbiakban: "R")


            2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

1.509.320 E Ft

Költségvetési és finanszírozási bevétellel

1.509.320 E Ft

Költségvetési és finanszírozási kiadással

Ebből:     1.373.117 E Ft

136.203 E Ft

működési kiadással felhalmozási kiadással

            állapítja meg.


A kiadások és bevételek főösszegén belül:

a költségvetési bevételek összege   1.387.634 E Ft-ra,

a finanszírozási bevételek összege     121.686 E Ft-ra módosul.


 a költségvetési kiadások összege 1.395.456 E Ft-ra,

 a finanszírozási kiadások összege    113.864 E Ft-ra módosul.2.§ A „R“ alábbi táblázatai helyébe e rendelet azonos számú táblázatai lépnek.

(1) A "R" 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

(2) A "R" 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

(3) A „R“  2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

(4) A „R“  4, 4/1, 4/2 melléklete helyébe e rendelet, 4, 4/1, 4/2  melléklete lép.

(5) A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A "R" 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép

(9) A "R" 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.

(10) A "R" 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 9.3.1. melléklete lép.

(11) A „R“ 9.3.5. melléklete helyébe e rendelet 9.3.5. melléklete lép.

(12) A „R“ 9.3.6. melléklete helyébe e rendelet 9.3.6. melléklete lép.

(13) A „R“ 9.3.7. melléklete helyébe e rendelet 9.3.7. melléklete lép.

(14) A „R“ 9.3.8 melléklete helyébe e rendelet 9.3.8. melléklete lép.

(15) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(16) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.A „R“ többi mellékletei változatlanok maradnak.
3.§ Ez a rendelet 2016. november 30-án lép hatályba.
Pásztó, 2016. november 30.
                        Dömsödi Gábor                                                         Dr. Gajdics Gábor

                          polgármester                                                                  jegyző                  

Mellékletek