Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Hatályos: 2016. 12. 01

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következő önkormányzati rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya kiterjed Pásztó város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra


Az alapellátás körzetei


2. §


Pásztó Város közigazgatási területén a Képviselő-testület az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

a)         a háziorvosi ellátásról,

b)         a házi gyermekorvosi ellátásról,

c)         a fogorvosi alapellátásról,

d)        a védőnői ellátásról.

e)         az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról


3. §


(1)       A Képviselő-testület a háziorvosi ellátást négy körzetben alakítja ki.

(2)       A háziorvosi ellátás körzeteit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


4. §


(1)       A Képviselő-testület a házi gyermekorvosi ellátást két körzetben alakítja ki.

(2)       A házi gyermekorvosi ellátás körzeteit a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


5. §


(1) A háziorvosi és a házi gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást a Képviselő-testület feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja.


(2) Az ügyeleti ellátás szempontjából Pásztó város közigazgatási területe egy körzetet alkot.

6. §


(1)       A Képviselő-testület a fogorvosi alapellátást négy körzetben alakítja ki.

(2)       A fogorvosi alapellátás körzeteit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) A fogorvosi körzetekre vonatkozó képviselő-testület által kötött megállapodást a 6. számú melléklet tartalmazza. 

(4) A fogorvosi ügyeleti ellátás (heti pihenő- és munkaszüneti napokon) székhelye 3100 Salgótarján Szerpentin út 19.


7. §


(1)       A Képviselő-testület a védőnői ellátást négy körzetben alakítja ki.

(2)       A védőnői ellátás körzeteit a rendelet 4. melléklete tartalmazza.


8. §


(1)       A Képviselő-testület iskola-egészségügyi körzetet alakít ki.

(2)       Az iskola-egészségügyi ellátást az 5. mellékletben rögzített oktatási intézményekben biztosítja.

Záró rendelkezések


9. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Pásztó, 2016. november 30.
            Dömsödi Gábor                                                         dr. Gajdics Gábor

            polgármester                                                                       jegyző


1. melléklet a 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez


A háziorvosi ellátás körzeteiPásztói 1. számú háziorvosi körzetPÁSZTÓ


Ady Endre u.

Mályva u.

Ágasvár u.

Mária tanya

Bánya u.

Mátra u.

Bárdos tanya

Mátyás király u.

Bartók Béla u.

Mikszáth Kálmán u.

Bástya u.

Muzsla puszta

Béke u.

Muzsla utca

Bem u.

Napsugár u.

Berzsenyi u.

Nyikom u.

Csap u.

Nyírfácska u.

Csermely u.

Nyomda u.

Csillag tér páratlan 1-49-ig

Patak u.

Dankó u.

Régi vásártér u.

Dankó újtelep

Rezeda u.

Dob u.

Rózsa u.

Erdész u.

Somosbérci u.

Fő út páratlan 1-157-ig

Szentlélek u.

Fülemüle u.

Sziget u.

Gábor Áron u.

Szopko tanya

Galamb u.

Szőlőhegyi u.

Gépállomás lakótelep

Táncsics Mihály u.

Gyárliget u.

Toldi u.

Gyöngyösi u.

Tóth Árpád u.

Jávor u.

Vadász u.

Kishegy sétány

Vadvirág u.

Kishegy utca

Városerdő erdészház

Klapka köz

Vezér u.

Kövesbérci u.

Vörösmarty u.

Magyar u.

Pásztói 2. számú háziorvosi körzetPÁSZTÓ


Attila u.

Mátraszőlősi u.

Bajcsy-Zsilinszky u.

Munkácsy Mihály u.

Budai Nagy Antal u.

Muskátli u.

Cserhát lakónegyed

Nagymező u. páratlan 13-105-ig

                       páros 34-110-ig

Csohány Kálmán út.

Nárcisz u.

Damjanich u.

Nefelejcs u.

Derkovits út

Orgona u.

Diófa u.

Petőfi Sándor u.

Esze Tamás u.

Radnóti u.

Fő utca páros 82-162-ig

Rákóczi u.

Fürdő u.

Sallai u.

Gagarin u.

Szondy György u.

Homok u.

Tar Lőrinc u.

Honvéd u.

Tari u.

Hősök u.

Tücsök u.

Ifjuság u.

Vasvári Pál u.

Irinyi u.

Veres Pálné u.

József Attila u.

Verseny u.

Madách u.

Virág u.

Mágnes u.

Zagyva köz

Május 1. u.

Zsigmond király u.

Mátra kertváros
Pásztói 3. számú háziorvosi körzet


PÁSZTÓAkácfa u.

Kossuth Lajos u.

Arany János u.

Kölcsey u.

Árpád u.

Kör u.

Baross Gábor u.

Kövicses u.

Berák köz

Liget u.

Csillag tér páros 2-24-ig

Major u.

Deák Ferenc u.

Malom köz

Dózsa György u.

Margit u.

Fenyő u.

Múzeum tér

Fő utca  páros 2-80-ig

Nagymező u. páratlan 1-11-ig

                      páros 2-32-ig

Gárdonyi u.

Park u.

Géza fejedelem u.

Semmelweis u.

Hajós Alfréd u.

Sport u.

Hársfa u.

Széchenyi u.

Hunyadi u.

Szegfű u.

Ibolya u.

Szent Imre tér

Iskola köz

Vasút u.

Jókai u.

Vasúti őrházak

Kazinczy u.

Viola u.

Kinizsi u.

Zrínyi köz

Kis u.

68-as vasúti őrházPásztói 4. számú háziorvosi körzetPÁSZTÓ


Alkotmány út

Csalogány u.

Bercsényi u.

Harmat u.

Csenteri u.

Hegyalja u.

Dobó u.

Kékesi út

Kosik tanya

Körtélyes u.

Vár u.

Mező Imre u.

Vár ház

Napfény u.

Vidróczki u.

Óvár u.

Zsilló dűlő

Sólyom u.


Tóthegyes u.
2. melléklet a 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez


A házi gyermekorvosi ellátás körzetei


Pásztói 1. számú házi gyermekorvosi körzet


PÁSZTÓ


Akácfa u.

Honvéd u.

páros 2-18-ig

Muzsla puszta

Arany János u.

Hősök u.

Nagymező u.

 páratlan 1-51-ig

 páros 2-54-ig

Árpád u.

Hunyadi u.

Park u.

Bajcsy-Zsilinszky u.

Ibolya u.

Petőfi Sándor u.

Bárdos tanya

Irinyi u.

Rákóczi u.

páratlan 1-25-ig

páros 2-36-ig

Baross Gábor u.

Iskola köz

Semmelweis u.

Berák köz

Jókai u.

Somosbérci u.

Cserhát lakónegyed

József Attila u.

Sport u.

Csillag tér  2-24-ig

Kazinczy u.

Széchenyi u.

Damjanich u.

páratlan 1-9-ig

páros 2-14-ig

Kinizsi u.

Szegfű u.

Deák Ferenc u.

Kis u.

Szent Imre tér

Diófa u.

Kossuth Lajos u.

Szondy György u.

Dózsa György u.

Kölcsey u.

Szopko tanya

Esze Tamás u.

Kör u.

Vadvirág u.

Fenyő u.

Kövesbérci u.

Városerdő erdészház

Fő utca 2-120-ig

Kövicses u.

Vasút u.

Fülemüle u.

Liget u.

Vasúti őrházak

Gárdonyi u.

Major u.

Viola u.

Gépállomás lakótelep

Malom köz

Zagyva köz

Géza Fejedelem u.

Margit u.

Zrínyi köz

Hajós Alfréd u.

Mária tanya

68-as vasúti őrház

Hársfa u.

Múzeum tér

Berzsenyi utca

Csalogány utca

Csap utca

Csillag tér

Új Dankó utca

Dankó utca

Erdész utca

Fő út 1-157-ig

Gyárliget utca

Gyöngyösi utca

Harmat utca

Hegyalja utca

Jávor utca

Kékesi út

Klapka köz

Kosik tanya

Körtélyes utca

Magyar utca

Mátra utca

Mező Imre utca

Napfény utca

Nyikom utca

Óvár utca

Sólyom utca

Toldi utca

Tóthegyes út

Vidróczki utca


Iskolaorvosi beosztás


Zsigmond Király Általános Iskola (felső tagozat)


Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Százszorszép tagóvoda


Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola


Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon

Szurdokpüspöki Óvoda
Pásztói 3. számú házi gyermekorvosi körzet


PÁSZTÓ


Attila u.

Muskátli u.

Budai Nagy Antal u.

Nagymező u. páratlan 53-105-ig

                      páros 56-110-ig

Csohány Kálmán út

Nárcisz u.

Damjanich u. páratlan 11-25-ig

                       páros 16-36-ig

Nefelejcs u.

Derkovits út

Orgona u.

Fő út 122-162-ig

Radnóti u.

Fürdő u.

Rákóczi u. páratlan 27-43-ig

                  páros 38-56-ig

Gagarin u.

Sallai u.

Homok u.

Tar Lőrinc u.

Honvéd u. páratlan 1-17-ig

Tari u.

Ifjuság u.

Tücsök u.

Madách u.

Vasvári Pál u.

Mágnes u.

Veres Pálné u.

Május 1. u.

Verseny u.

Mátra kertváros

Virág u.

Mátraszőlősi u.

Zsigmond király u.

Munkácsy Mihály u.

Ady Endre utca

Ágasvár utca

Alkotmány út

Bánya utca

Bartók Béla utca

Bástya utca

Béke utca

Bem utca

Bercsényi M. utca

Csenteri utca

Csermely utca

Dob utca

Dobó István utca

Gábor Áron utca

Galamb utca

Kishegy sétány

Kishegy utca

Mályva utca

Mátyás király utca

Mikszáth Kálmán utca

Muzsla utca

Napsugár utca

Nyírfácska utca

Patak utca

Régi vásártér utca

Rezeda utca

Rózsa utca

Szőlőhegyi utca

Táncsics Mihály utca

Tóth Árpád utca

Vadász utca

Vár utca

Vezér utca

Vörösmarty utca


Iskolaorvosi beosztás


Zsigmond Király Általános Iskola (alsó tagozat)


Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Hétpettyes tagóvoda, Pitypang tagóvoda


Mikszáth Kálmán Líceum


3. melléklet a 13/2016. (XII. 1.)  önkormányzati rendelethez


A fogorvosi alapellátás körzeteiPásztói 1. számú fogorvosi körzet


PÁSZTÓ


Akácfa u.

Hunyadi u.

Margit u.

Arany János u.

Ibolya u.

Múzeum tér

Árpád u.

Iskola köz

Nagymező u. páratlan 1-11-ig

                      páros 2-32-ig

Baross Gábor u.

Jókai u.

Park u.

Berák köz

Kazinczy u.

Semmelweis u.

Csillag tér páros 2-24-ig

Kinizsi u.

Sport u.

Deák Ferenc u.

Kis u.

Széchenyi u.

Dózsa György u.

Kossuth Lajos u.

Szegfű u.

Fenyő u.

Kölcsey u.

Szent Imre tér

Fő út páros 2-80-ig

Kör u.

Vasút u.

Gárdonyi u.

Kövicses u.

Viola u.

Géza fejedelem u.

Liget u.

Zrínyi köz

Hajós Alfréd u.

Major u.

68-as vasúti őrház

Hársfa u.

Malom közMÁTRASZŐLŐS


1.  SZURDOKPÜSPÖKI


Ady Endre u.

Dobó u.

Ifjúság u.

Kölcsey Ferenc u.

Arany János u.

Dózsa György u.

József Attila u.

Kúria u.

Akácfa u.

Erdőalja

Kaszás u.

Malom sor

Árpád út

Gárdonyi u.

Kaszás tér

Mátrai Imre u.

Béke tanya

Gyöngyösi út

Kápolna sor


Béke u.

Hársfa u.

Kinizsi u.


Csokonai u.

Hunyadi János u.

Kossuth Lajos u.Gyermek, iskolai és ifjúsági fogászati beosztás


Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pitypang Tagóvoda

Zsigmond Király Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény

Mátraszőlősi ÓvodaPásztói 2. számú fogorvosi körzetPÁSZTÓ


Alkotmány út

Csalogány u.

Bercsényi u.

Harmat u.

Csenteri u.

Hegyalja u.

Dobó u.

Kékesi út

Kosik tanya

Körtélyes u.

Vár u.

Mező Imre u.

Vár ház

Napfény u.

Vidróczki u.

Óvár u.

Zsilló dűlő

Sólyom u.


Tóthegyes u.


MÁTRASZŐLŐSTAR közigazgatási területeGyermek, iskolai és ifjúsági fogászati beosztás


Mikszáth Líceum

Tar Általános Iskola

Tar Óvoda
Pásztói 3. számú fogorvosi körzetPÁSZTÓ


Attila u.

Ifjuság u.

Radnóti u.

Bajcsy-Zsilinszky u.

Irinyi u.

Rákóczi u.

Budai Nagy Antal u.

József Attila u.

Sallai u.

Cserhát lakónegyed

Madách u.

Szondy György u.

Csohány Kálmán út.

Mágnes u.

Tar Lőrinc u.

Damjanich u.

Május 1. u.

Tari u.

Derkovits út

Mátra kertváros

Tücsök u.

Diófa u.

Mátraszőlősi u.

Vasúti őrházak

Esze Tamás u.

Munkácsy Mihály u.

Vasvári Pál u.

Fő út

páros 82-162-ig

Muskátli u.

Veres Pálné u.

Fürdő u.

Nagymező u. páratlan 13- 105-ig

                      páros 34-110-ig

Verseny u.

Gagarin u.

Nárcisz u.

Virág u.

Homok u.

Nefelejcs u.

Zagyva köz

Honvéd u.

Orgona u.

Zsigmond király u.

Hősök u.

Petőfi Sándor u.
BOKOR község közigazgatási területe

CSERHÁTSZENTIVÁN község közigazgatási területe

FELSŐTOLD község közigazgatási területe

GARÁB község közigazgatási területe

KUTASÓ község közigazgatási területe


Gyermek, iskolai és ifjúsági fogászati beosztás


Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Százszorszép Óvoda

Zsigmond Király Általános Iskola Dózsa György TagintézményPásztói 4. számú fogorvosi körzet


PÁSZTÓ


Ady Endre u.

Galamb u.

Nyírfácska u.

Ágasvár u.

Gépállomás lakótelep

Nyomda u.

Bánya u.

Gyárliget u.

Patak u.

Bárdos tanya

Gyöngyösi u.

Régi vásártér u.

Bartók Béla u.

Jávor u.

Rezeda u.

Bástya u.

Kishegy sétány

Rózsa u.

Béke u.

Kishegy u.

Somosbérci u.

Bem u.

Klapka köz

Szentlélek u.

Berzsenyi u.

Kövesbérci u.

Sziget u.

Csap u.

Magyar u.

Szopko tanya

Csermely u.

Mályva u.

Szőlőhegyi u.

Csillag tér páratlan 1-49-ig

Mária tanya

Táncsics Mihály u.

Dankó u.

Mátra u.

Toldi u.

Dankó újtelep

Mátyás király u.

Tóth Árpád u.

Dob u.

Mikszáth Kálmán u.

Vadász u.

Erdész u.

Muzsla puszta

Vadvirág u.

Fő utca páratlan 1-157-ig

Muzsla u.

Városerdő erdészház

Fülemüle u.

Napsugár u.

Vezér u.

Gábor Áron u.

Nyikom u.

Vörösmarty u.


ALSÓTOLD közigazgatási területe


SZURDOKPÜSPÖKI:


Petőfi Sándor út

Rózsa u.

Szent István u.

Temető u.

Radnóti Miklós út

Szabadság köz

Szélgát u.

Vasút köz

Rákóczi köz

Szabadság tér

Széchenyi u.

Vörösmarty u.

Rákóczi Ferenc u.

Szabadság út

Táncsics Mihály u.

Zrínyi u.


Gyermek, iskolai és ifjúsági fogászati beosztás


Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Hétpettyes Tagóvoda

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon

Szurdokpüspöki Óvoda

Szurdokpüspöki Általános Iskola


4. melléklet a 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelethezA védőnői ellátás körzetei


1. számú védőnői körzet

        
PásztóAkácfa u.

Arany János u.

Árpád u.

Baross G u. páros 2-62-ig, páratlan1-19-ig

Berák köz

Csillag tér

Deák F. u. 2-12-ig

Dózsa Gy. u.

Fenyő u.

Fő u.  2-96-ig

Gárdonyi út

Géza fejedelem út

Hajós Alfréd u.

Hársfa u.

Hunyadi u. páros 14-20-ig

Jókai u.

Kazinczy u.

Kékesi u.

Kinizsi u.

Kiss u.

Kossuth u.

Kövicses u.

Liget u.

Major u.

Mária tanya

Mező I. tér

Nagymező út 2-18-ig

Óvár u.

Semmelweis u.

Sport u.

Széchenyi út

Szegfű u.

Tóthegyes u.

Vasút u.

Viola u.

Zrínyi köz2. számú védőnői körzet

        
Pásztó


Alkotmány u.

Bajcsy Zs. u.

Baross G. u.  páratlan 21-49-ig

Bercsényi út

Csenteri u.

Cserhát lakótelep

Damjanich u.

Deák F. u. páratlan 1-29-ig

Diófa u.

Dobó u.

Esze T. u.

Fő u.  páros 98-116-ig

Honvéd u. 2-18-ig

Hunyadi u. páratlan 1-31-ig,  páros 2-12-ig

Hősök u.

Iskola u.

József A. u.

Kölcsey u.

Nagymező u.  páros 20-46-ig, páratlan 1-51-ig

Petőfi u.

Rákóczi u.  páratlan 1-27-ig,  2-38-ig

Szondy Gy u.

Vidróczki u.

Vár u.

Zagyva köz
3. számú védőnői körzet

                  
PásztóAdy Endre u.

Ágasvár u.

Bánya u.

Bartók Béla u.

Bástya u.

Béke u.

Bem u.

Berzsenyei u.

Csermely u.

Dankó u.

Dob u.

Gépállomás lkt. (Élgép)(külterület)

Fő u. páratlan 1-157-ig

Gábor Á. u.

Galamb u.

Gyöngyösi u.

Jávor u.

Kishegy sétány

Kishegy u.

Klapka u.

Magyar u.

Mályva u.

Mátra u.

Mátyás király u.

Mikszáth u.

Muzsla u.

Napsugár u.

Nyikom u.

Nyírfácska u.

Nyomda u.

Patak u.

Régi vásártér u.

Rezeda u.

Rózsa u.

Szentlélek u.

Sziget u.

Táncsics u.

Toldi u.

Tóth Árpád u.

Vadász u.

Vezér u.

Vörösmarty u.

4. számú védőnői körzet

        
Pásztó


Attila u.

Budai Nagy A. u.

Csohány K. ú.

Derkovits ú..

Fő u. páros oldal 118-tól 162-ig

Fürdő u.

Homok u.

Honvéd u. 1-17-ig

Ifjúság u.

Levendula u.

Madách u.

Mágnes u.

Május 1. u.

Mátraszőlősi u.

Munkácsy M. u.

Muskátli u.

Nagymező u. páros 48-110-ig, páratlan 53-tól 105-ig

Nárcisz u.

Nefelejcs u.

Orgona u.

Radnóti u.

Rákóczi u.  páratlan 29-től 43-ig , páros 40-től 56-ig

Tar Lőrinc u.

Tari u.

Tücsök u.

Vasvári Pál u.

Veres Pálné u.

Verseny u.

Virág u.

5. melléklet a 13/2016. (XII. 1.)  önkormányzati rendelethezIskola-egészségügyi ellátásban részesülő intézmények  1. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája(Százszorszép Óvoda, Hétpettyes Tagóvoda és Pitypang Tagóvoda)
  2. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola
  3. Zsigmond Király Általános Iskola
  4. Mikszáth Líceum
  5. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon

6. melléklet a 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelethezEGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ( TERVEZET)mely létrejött egyrészről Pásztó Városi Önkormányzat (székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35.), képviselője: Dömsödi Gábor polgármester,


másrészről ……… Község Önkormányzata (székhelye: …………………….), képviselője: ……….. polgármester (a továbbiakban együtt Felek) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:


Az Együttműködési Megállapodást a Felek az egészségügyről szóló 2015. évi CXXII. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendelet rendelkezései alapján kötötték meg.


1) A pásztói fogorvosi körzetek működési (ellátási) területe Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott területekre terjed ki, mely magában foglalja …………… község teljes területét is. ………………….. Község Képviselő - testülete önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzetellátást.


2) Az 1. pontban meghatározott körzetek székhelye: Pásztó


3) A Megállapodás 2016. november …. napjától határozatlan időre jön létre, a megállapodás módosításához, felmondásához mind a két fél egyetértése szükséges.


4) A Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyek rendezéséhez hatáskörtől függően a Pásztói Járásbíróság, illetve a Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A Felek az Együttműködési Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, szabad akaratukból jóváhagyólag írták alá.


Pásztó, 2016. november …..
                                polgármester                              polgármester


Ellenjegyezte:


                                    jegyző                                         jegyző