Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adó mértékéről szóló 11/2013 /V. 2./ önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 16- 2016. 12. 15

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és az 5. § c) pontjában kapott felhatalmazás, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A a helyi iparűzési adó mértékéről szóló 11/2013 /V. 2./ rendelet továbbiakban: (Helyir.) 3.§-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

“3.§ A 2.§ (2)-(10) bekezdésének a  …/… számú Mód. rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezéseit a 2016. évben kezdődő adóév helyi iparűzési adójának megállapítása során nem kell alkalmazni.”2.§

Hatályát veszti a Helyir.

/1/ 2.§ (2)-(10) bekezdése,


/2/  1. számú és 2. számú melléklete.3.§


Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
Pásztó, 2016. december 16.  
Dömsödi Gábor                                                                                   Dr. Gajdics Gábor

polgármester                                                                                               jegyző