Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 29/2014.(XI.28.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 01- 2016. 12. 31

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt) 151. §. (2f) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 29/2014.(XI.28.) számú rendeletének 1. §-ában foglalt, a gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét megállapító táblázata helyébe az alábbi táblázat lép:


Megnevezés

Intézményi térítési díj nettó összege (ft.)

Óvoda

328

Általános iskolai napközi

445

tízórai

80

ebéd

289

uzsonna

76

Általános iskolai ebéd

289

Középiskolai kollégium

660

reggeli

154

ebéd

291

vacsora

215

Középiskolai ebéd

291

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon - kollégiumi közoktatási feladat (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)


605

reggeli

127

tízórai

48

ebéd

229

uzsonna

42

vacsora

159

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon - napköziotthon közoktatási feladat (tízórai, ebéd, uzsonna)


319

tízórai

48

ebéd

229

uzsonna

42
2. §Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
Pásztó, 2016. december 16.


Dömsödi Gábor

polgármester

Dr. Gajdics Gábor

jegyző