Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017.(I.10.) önkormányzati rendelete

a 2017. január 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról

Hatályos: 2017. 01. 10- 2017. 12. 30

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§-ának (6) bekezdése felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:


1.§       A rendelet hatálya kiterjed a Pásztói Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire, a Pásztó Városi Önkormányzat tisztségviselőire.


2.§       Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 01. 01-től a köztisztviselői illetményalap összegét 42.520 Ft-ban állapítja meg.


3.§       Pásztó városi Önkormányzat az illetményalap emelésével összefüggő forrástöbbletet a 2017. évi költségvetésében biztosítja.Záró és vegyes rendelkezések4.§       Ez a rendelet 2017. január 10-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.Pásztó, 2017. január 9.


            Dömsödi Gábor                                                         Dr. Gajdics Gábor

            polgármester                                                                        jegyző