Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjáról és az anyakönyvvezető juttatásáról szóló 20/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 27- 2017. 09. 24

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)  pontjában és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 96.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjáról és az anyakönyvezető juttatásáról a következőket rendeli el:


                                                                         1.§       

                                  

A házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjáról és az anyakönyvvezető juttatásáról szóló 20/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R1.) 1.§-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendelet alapján egyéb családi események a névadó, ezüst- és aranylakodalom.


2.§

A házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjáról és az anyakönyvvezető juttatásáról szóló 20/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Az anyakönyvvezetőt és az anyakönyvvezető helyettesét évente az illetményalap 100%-ának megfelelő ruházati költségtérítés illeti meg a szertartások vezetéséhez méltó megjelenés elősegítése érdekében.”

                                                                      

3.§

Az R1.

1. 1.§ -ában az „egyéb családi események” szövegrész helyébe a „egyéb családi események (továbbiakban együttesen: esemény)”

2. 4.§ a.) pontjában „15.000.-Ft+ÁFA” szövegrész helyébe „20.000,-Ft eseményenként (ÁFA mentes)” szöveg

3. 4.§ b.) pontjában „30.000.-Ft+ÁFA” szövegrész helyébe „40.000,-Ft eseményenként (ÁFA mentes)” szöveg

4. 6.§(2) bekezdésében a „rendezvény” szövegrész helyébe az „esemény”

5. 6.§(2) bekezdésében „azt az ünnepség” szövegrész helyébe az „ezt annak időpontja”

6. 7.§(1) bekezdés b.) pontjában az „5.000,-Ft” szövegrész helyébe a „7.000,-Ft

szöveg lép.

4.§


Hatályát veszti az R1. 6.§(1) bekezdésében a „családi” szövegrész.


                                                                         5.§(1) Ez a rendelet a -(2) bekezdésben foglalt kivétellel- a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)A rendelet 3.§2-3. pontja és a 3.§6. pontja 2017. szeptember 25-én lép hatályba.Pásztó, 2017.  május 26.

Dömsödi Gábor

polgármester

Dr. Gajdics Gábor

jegyző