Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2017.(VI.15.) önkormányzati rendelete

a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 20/2006. (VII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 16- 2020. 09. 08

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról valamint állami kitüntetéséről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 22.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
                                  


A városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 20/2006. (VII. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R1.) 5.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:


„(3) Ahol a rendelet pénzjutalmat állapít meg, helyette - a Képviselő-testület egyedi döntése alapján - ugyanolyan értékben tárgyjutalom is adható”.(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Pásztó, 2017. június 15.

Dömsödi Gábor

polgármester

Dr. Gajdics Gábor

jegyző