Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelete

a 10/2017. (V. 26.) rendelettel módosított 3/2017.(III.3.) költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 30- 2017. 06. 29

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában foglaltak, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével  az alábbiakat rendeli el:

 

 

1.§ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.3.) rendelet
            ( továbbiakban: "R")

 

               2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

 

(1)    A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

                        1.497.400 E Ft           Költségvetési és finanszírozási bevétellel

                        1.497.400 E Ft           Költségvetési és finanszírozási kiadással

       ebből:      1.304.336 E Ft           működési bevétellel és kiadással

                           193.064 E Ft           felhalmozási bevétellel és kiadással

 

            állapítja meg.

 

 

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

  - a költségvetési bevételek összege   1.355.605 E Ft-ra,

  - a finanszírozási bevételek összege     141.795 E Ft-ra módosul.

 

  - a költségvetési kiadások összege 1.365.624 E Ft-ra,

  - a finanszírozási kiadások összege   131.776 E Ft-ra módosul.

 

 

2.§  A „R“ alábbi táblázatai helyébe e rendelet azonos számú táblázatai lépnek.

    (1)  A „R“ 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

    (2)  A „R“ 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

    (3)  A „R“ 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

    (4)  A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5.  melléklete lép.

    (5)  A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

    (6)  A „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

     (7)  A „R“ 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép

   (8)  A  „R“ 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.

   (9)  A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.

   (10)  A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.

- 2 -

 

   (11)  A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.

   (12)  A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.

   (13)  A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

   (14)  A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

 

 

    A „R“ többi mellékletei változatlanok maradnak.

 

 

 

3.§  Ez a rendelet   2017. június  30-án lép hatályba.

 

 

 

 

 

Pásztó, 2017. június 30.      

 

 

 

 

 

 

 

            Dömsödi Gábor                                                            Dr. Gajdics Gábor

              polgármester                                                                        jegyző                       


 

Mellékletek