Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2017.(VII.14.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjáról és az anyakönyvvezető juttatásáról szóló 20/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 15- 2017. 07. 14

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)  pontjában és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 96.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjáról és az anyakönyvezető juttatásáról a következőket rendeli el:
                                                                         1.§       

Hatályát veszti a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjáról és az anyakönyvvezető juttatásáról szóló 20/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdésében:


„és az anyakönyvvezető helyettesét”


szövegrész.

                                                                      

2.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Pásztó, 2017. július 14.

Dömsödi Gábor

polgármester

Dr. Gajdics Gábor

jegyző