Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete

a 13/2017. (VI.30.) rendelettel, a 10/2017. (V. 26.) rendelettel módosított 3/2017.(III.3.) költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 29- 2017. 09. 29

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában foglaltak, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével  az alábbiakat rendeli el:1.§  Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.3.) rendelet
      ( továbbiakban: "R")  2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

                        2.134.382 E Ft           Költségvetési és finanszírozási bevétellel

                        2.134.382 E Ft           Költségvetési és finanszírozási kiadással

       ebből:      1.495.616 E Ft           működési bevétellel és kiadással

                          638.766  E Ft           felhalmozási bevétellel és kiadással


            állapítja meg.A kiadások és bevételek főösszegén belül:


  - a költségvetési bevételek összege   1.991.587 E Ft-ra,

  - a finanszírozási bevételek összege     142.795 E Ft-ra módosul.


  - a költségvetési kiadások összege 2.001.606 E Ft-ra,

  - a finanszírozási kiadások összege   132.776 E Ft-ra módosul.


 - az önkormányzat 2017. évben megnyert és számlájára megérkezett pályázati pénzösszeg

   640.263 E Ft.2.§  A „R“ alábbi táblázatai helyébe e rendelet azonos számú táblázatai lépnek.

    (1)  A „R“ 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

    (2)  A „R“ 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

    (3)  A „R“ 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

    (4)  A „R“ 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete lép.

    (5)  A „R“ 4.3. melléklete helyébe e rendelet 4.3. melléklete lép.

    (6)  A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

    (7)  A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

   (8)  A  „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

   (9)  A „R“ 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.

   (10)  A „R“ 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.

   (11)  A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.

   (12)  A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.

   (13)  A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.

   (14)  A „R“ 9.6.. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.

   (15)A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

   (16) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

    A „R“ többi mellékletei változatlanok maradnak.


3.§ A rendelet a következő mellékletekkel egészül ki.

(1) 9.1.1. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai (ASP rendszerhez történő csatlakozás c. projekt)

(2)  9.1.2. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai  (Varázsvölgy Pásztón c. projekt)

(3) 9.1.3. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai (A Pásztói Bölcsöde kialakítása c. projekt)

(4) 9.1.4. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai (Zagyva-völgyi kerékpárút    megépítése Pásztó-Bátonyterenye c. projekt)

(5)  9.1.5. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai projektek nélkül

(6)  9.2.1. melléklet Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai (Helyi foglalkoztatási paktum c. projekt)

(7)  9.2.2. melléklet Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai projekt nélkül

(8)  17. melléklet Európei Uniós pályázatok 2017. év


4.§  Ez a rendelet   2017. szeptember  29-én lép hatályba.Pásztó, 2017. szeptember 29.      

                       Dömsödi Gábor                                       Dr. Gajdics Gábor

                          polgármester                                                   jegyző