Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete

21/2017./XI. 30./ önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 16/2014. /V.30./ önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 01. 02

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete

21/2017./XI. 30./ önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 16/2014. /V.30./ önkormányzati rendelet módosításáról

2018.01.01.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Pásztó Város Önkormányzat Képviselő – testülete az építményadóról szóló 16/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az építményadót az adóalany bevallása alapján az Önkormányzat adóhatósága adókivetés útján állapítja meg.

(2) Az adóalanynak az adókötelezettség keletkezését követően adóbevallást és az adóköteles építmény, reklámhordozó megszűnéséről bejelentést az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32. §. (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül kell tennie.

(3) Az építményadó megfizetése két egyenlő részletben történik. Az első részletet az adóév március 15. napjáig, a második részletet az adóév szeptember 15. napjáig kell teljesíteni az adóalanynak Pásztó Városi Önkormányzat 11741024-15450827-024400000 számú építményadó elnevezésű számlájára. „

2. § A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az adó alapja
a) építmény esetén annak m2-ben számított hasznos alapterülete
b) reklámhordozó esetén annak reklámközzétételre használható m2-ben – két tizedesjegy pontossággal számított felülete.”

3. § .A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az adó mértéke:
a) Üdülő, hétvégi ház esetében: 400,- Ft/m2/év
b) Garázs esetében: 100,- Ft/m2/év
c) Minden más építmény esetében:
belterületen: 300,- Ft /m2/év
külterületen: 75,- Ft /m2/év
Belterületen kiemelt övezetben Fő utca páratlan oldalon 21-115. házszámig, páros oldalon 20/B – 96. házszámig, Piac tér, Csap utca, Árkádsor, Kölcsey Ferenc utca, Deák Ferenc utca, Nagymező utca a Hősök utcáig,
Hunyadi utca társasházi felépítmények: 400,- Ft /m2/év
d) Reklámhordozó esetén 0 Ft/m2/év”

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.