Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 29/2014.(XI.28.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 15- 2017. 12. 30

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt) 151. §. (2f) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 29/2014.(XI.28.) számú rendeletének 1. §-ában foglalt, a gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét megállapító táblázata helyébe az alábbi táblázat lép:


Megnevezés

Intézményi térítési díj nettó összege (ft.)

Óvoda

351

Általános iskolai napközi

476

tízórai

86 

ebéd

309

uzsonna

81

Általános iskolai ebéd

309

Középiskolai kollégium

707

reggeli

165

ebéd

312

vacsora

230

Középiskolai ebéd

312

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon - kollégiumi közoktatási feladat (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)


647

reggeli

136

tízórai

51

ebéd

245

uzsonna

45

vacsora

170

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon - napköziotthon közoktatási feladat (tízórai, ebéd, uzsonna)


341

tízórai

51

ebéd

245

uzsonna

45


2. §


Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.


Pásztó, 2017. december 7.Dömsödi Gábor

polgármester

Dr. Gajdics Gábor

jegyző