Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017.(V.5.) önkormányzati rendelete

a 12/2016.(XI. 30.), a 11/2016.(IX.30.), a 8/2016.(VI.30.), a 6/2016.(V.27.) önkormányzati rendelettel módosított, 2/2016. (II. 12.) költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 05- 2017. 05. 04
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában foglaltak, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével  az alábbiakat rendeli el:1.§ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) rendelet
            ( továbbiakban: "R")


               2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

1.529.567 E Ft

Költségvetési és finanszírozási bevétellel

1.529.567 E Ft

Költségvetési és finanszírozási kiadással

Ebből:     1.409.287 E Ft

120.280 E Ft

működési kiadással felhalmozási kiadással

            állapítja meg.A kiadások és bevételek főösszegén belül:

a költségvetési bevételek összege   1.392.495 E Ft-ra,

a finanszírozási bevételek összege     137.072 E Ft-ra módosul.


 a költségvetési kiadások összege 1.415.703 E Ft-ra,

 a finanszírozási kiadások összege   113.864 E Ft-ra módosul.2.§  A „R“ alábbi táblázatai helyébe e rendelet azonos számú táblázatai lépnek.

(1) A "R" 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

(2) A "R" 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

(3) A „R“  2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

(4) A „R“  4, 4/1, 4/2 melléklete helyébe e rendelet, 4, 4/1, 4/2  melléklete lép.

(5) A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(6) A „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(7) A "R" 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép

(8) A "R" 9.2 melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.

(9) A „R“ 9.3.5. melléklete helyébe e rendelet 9.3.5. melléklete lép.

(10) A „R“ 9.3.6. melléklete helyébe e rendelet 9.3.6. melléklete lép.

(11) A „R“ 9.3.7. melléklete helyébe e rendelet 9.3.7. melléklete lép.

(12) A „R“ 9.3.8 melléklete helyébe e rendelet 9.3.8. melléklete lép.

- 2 -


(13) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(14) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.


A „R“ többi mellékletei változatlanok maradnak.3.§  Ez a rendelet   2017. május 5-én lép hatályba.
Pásztó, 2017. május 5.          
                       Dömsödi Gábor                                       Dr. Gajdics Gábor

                          polgármester                                                  jegyző