Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 29/2014.(XI.28.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 14- 2018. 12. 13

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt) 151. §. (2f) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 29/2014.(XI.28.) számú rendeletének 1. §-ában foglalt, a gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét megállapító táblázata helyébe az alábbi táblázat lép:


Megnevezés

Intézményi térítési díj nettó összege (ft.)

Óvoda

369

Általános iskolai napközi

500

tízórai

90 

ebéd

325

uzsonna

85

Általános iskolai ebéd

325

Középiskolai kollégium

743

reggeli

173

ebéd

328

vacsora

242

Középiskolai ebéd

328

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon - kollégiumi közoktatási feladat (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)


680

reggeli

143

tízórai

54

ebéd

257

uzsonna

47

vacsora

179

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon - napköziotthon közoktatási feladat (tízórai, ebéd, uzsonna)


358

tízórai

54

ebéd

257

uzsonna

47


2. §


Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.


Pásztó, 2018. december 14.Farkas Attila

polgármester

dr. Sándor Balázs

jegyző