Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2019.(I.4.) önkormányzati rendelete

1/2019. (I. 4.) önkormányzati rendelete a 2019. 01. 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról

Hatályos: 2019. 01. 05- 2019. 12. 30

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2019.(I.4.) önkormányzati rendelete

1/2019. (I. 4.) önkormányzati rendelete a 2019. 01. 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról

2019.01.05.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. §-ának (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Pásztói Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire.

2. § Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 01. 01-től a köztisztviselői illetményalap összegét 50.000 Ft-ban állapítja meg.

3. § Pásztó Városi Önkormányzat az illetményalap emelésével összefüggő forrástöbbletet a 2019. évi költségvetésében biztosítja.

Záró és vegyes rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2019. január 5-én lép hatályba, - de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni - és 2019. december 31-én hatályát veszti.

5. § Hatályát veszti a 2018. január 1-től érvényes köztisztviselői illetményalapról szóló

2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet.