Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 30

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Költségvetési  bevételek főösszege      1.749.224 e Ft

Költségvetési  kiadások főösszege       1.611.491 e Ft

                       

                                   Finanszírozási bevételek főösszege       2.023.112 e Ft

                                   Finanszírozási kiadások főösszege           244.898 e Ft


Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen  3.772.336 e Ft

Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen   1.856.389 e Ft

2018. évi önkormányzati szintű maradvány összege        1.915.947 e Ft .


(2) A Képviselő-testület a 2018. évi önkormányzati szintű bevételekből

a működési bevételek összegét        2.261.318 e Ft-ban

a működési kiadások összegét         1.640.049 e Ft-ban


a felhalmozási bevételek összegét    1.511.018 e Ft-ban

a felhalmozási kiadások összegét         216.340 e Ft-ban      állapítja meg.


(3) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait a 2.1. melléklet, a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2.2. melléklet mutatja be, mérlegszerűen.


2. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(a) A 3. melléklet a vagyonkataszteri kimutatás adatait részletezi (2018. 12. 31.)

(b) A 4. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei 2018. 12. 31-i záró pénzeszközeinek állományát tartalmazza.

(c) Az 5. melléklet az önkormányzat és intézményei 2018. évi maradványát mutatja be.

(d) Az önkormányzat 2018. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(e) A befejezetlen beruházások állománya a 8. mellékletben található.

(f) Az önkormányzat (intézmények nélkül) kiadásai és bevételei előirányzatainak teljesítését a 9.1 sz. melléklet szerint fogadja el, az alábbi részletezésben.

9.1       Pásztó Városi Önkormányzat bevételei, kiadásai projektekkel együtt

9.1.1.   Pásztó Városi Önkormányzat bevételei, kiadásai projektek nélkül

9.1.2    Varázsvölgy Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

9.1.3    Pásztói Bölcsőde című projekt bevételei, kiadásai

9.1.4    Zagyva-völgyi kerékpárút című projekt bevételei, kiadásai

9.1.5    Pásztó északi iparterület fejlesztése című projekt bevételei, kiadásai

9.1.6    Környezetfejlesztés (Zöldváros kialakítása) című projekt bevételei, kiadásai

9.1.7    ASP rendszerhez csatlakozás című projekt bevételei, kiadásai

9.1.8.   Próbaterem felújítása című projekt bevételei, kiadásai

9.1.9.   Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

9.1.10. Pásztói infrastruktúra fejlesztés című projekt bevételei, kiadásai

9.1.11. A helyi identitás erősítése című projekt bevételei, kiadásai

9.1.12. Pásztó Városi Önkormányzat Mérlege

9.1.13. Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről

9.1.14. Kimutatás az önkormányzat eszközei állományáról

9.1.15. Pásztó Városi Önkormányzat vagyonkimutatása

9.1.16. Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei

9.1.17. Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételei az adósságot kel. ügyletekhez

9.1.18. Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása


(g) A Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.2. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:


9.2.    Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

9.2.1. Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai projekt nélkül

9.2.2. Helyi foglalkoztatási paktum című projekt bevételei, kiadásai

9.2.3. Pásztói Polgármesteri Hivatal 2018. évi beruházási kiadások

9.2.4. Pásztói Polgármester Hivatal Mérlege

9.2.5. Kimutatás a Pásztói Polgármesteri Hivatal eszközei állományáról

9.2.6. Pásztói Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása


(h) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.3.-9.6. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá, a következő részletezésben:


9.3.    Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai

9.3.1. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi beruházási kiadások

9.3.2. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde  Mérlege

9.3.3. Kimutatás a  Pásztó Városi  Óvoda és Bölcsőde eszközei állományáról

9.3.4. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde vagyonkimutatása


9.4.    Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei, kiadásai

9.4.1. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei, kiadásai projekt nélkül

9.4.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

9.4.3. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2018. évi beruházási kiadások

9.4.4. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ Mérlege

9.4.5. Kimutatás a Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési K. eszközei  állományáról

9.4.6. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ vagyonkimutatása


9.5.    Pásztói Múzeum bevételei, kiadásai

9.5.1. Pásztói Múzeum 2018. évi beruházási kiadások

9.5.2. Pásztói Múzeum Mérlege

9.5.3. Kimutatás a Pásztói Múzeum eszközei állományáról

9.5.4. Pásztói Múzeum vagyonkimutatása


9.6.    Pásztói Gondozási Központ  bevételei, kiadásai

9.6.1. Pásztói Gondozási Központ  bevételei, kiadásai, projekt nélkül

9.6.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

9.6.3. Pásztói Gondozási Központ 2018. évi beruházási kiadások

9.6.4. Pásztói Gondozási Központ Mérlege

9.6.5. Kimutatás a Pásztói Gondozási Központ eszközei állományáról

9.6.6. Pásztói Gondozási Központ vagyonkimutatása


(i)  A 10. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásait részletezi.

(j)  A 11. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásait mutatja.

(k) Az intézményi létszámkereteket a 12. melléklet szerint fogadja el.

(l)  A 2018. évi állami támogatások elszámolását a 13. melléklet  szerint fogadja el.

(m) A 2018. évi  Európai Uniós pályázatokról a 14.  melléklet ad számot.

(n) A 15. melléklet az önkormányzat által nyújtott kölcsönökről készült.

(o) Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege a 16. mellékletben található.

(p) Az Önkormányzati Lakáseladási Alap mérlegét a 17. melléklet tartalmazza.

(q) Pásztó Városi Önkormányzat Idegenforgalmi Alap mérlegét a 18. melléklet mutatja.

(r) Az adókedvezményekről, adómentességekről a 19. melléklet készült.

(s) Az egyéb közvetett támogatásokat a 20. melléklet mutatja be.

3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Pásztó, 2019. május 29.Farkas Attila                                                              Dr. Sándor Balázs

            polgármester                                                                       jegyző

Mellékletek