Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Hatályos: 2019. 06. 14

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. §. (2) bekezdésében és a 232/A §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Polgármesteri Hivatalban a közszolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban álló dolgozók részére július 1-jét a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából munkaszüneti nappá nyilvánítja.

2.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Pásztó, 2019. június 13.

 

 

Farkas Attila                                                                           dr. Sándor Balázs

            polgármester                                                                                     jegyző