Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2019.(XI.22.) önkormányzati rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Hatályos: 2019. 11. 23- 2019. 11. 23

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2019.(XI.22.) önkormányzati rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete1

2019.11.23.

a 2/2019.(II.1.) költségvetési rendelet módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: "R") 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
4.778.022 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)
4.778.022 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)
ebből: 2.309.729 E Ft működési bevétellel és működési kiadással 2.468.293 E Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással
állapítja meg.
A kiadások és bevételek főösszegén belül:
- a költségvetési bevételek összege 2.578.340 E Ft-ra,
- a finanszírozási bevételek összege 2.199.682 E Ft-ra módosul.
- a költségvetési kiadások összege 4.619.055 E Ft-ra,
- a finanszírozási kiadások összege 158.967 E Ft-ra módosul.“

2. § (1) A „R“ 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A „R“ 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

(3) A „R“ 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

(4) A „R“ 4.1. melléklete helyébe e rendelet 4.1. melléklete lép.

(5) A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(7) A „R“ 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.

(8) A „R“ 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.

(9) A „R“ 9.1.11. melléklete helyébe e rendelet 9.1.11. melléklete lép.

(10) A „R“ 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.

(11) A „R“ 9.2.1 melléklete helyébe e rendelet 9.2.1 melléklete lép.

(12) A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.

(13) A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.

(14) A„R“ 9.4.1 melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.

- 2 -

(15) A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.
(16) A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.
(17) A „R“ 9.6.1 melléklete helyébe e rendelet 9.6.1. melléklete lép.
(18) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(19) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(20) A „R“ 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. november 24. napjával.