Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2019.(II.1.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 29/2014.(XI.28.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 01- 2019. 02. 01

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 151. §. (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja:1. §


A gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 29/2014.(XI.28.) számú rendeletének 1. §-ában foglalt, a gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét megállapító táblázata kiegészül a bölcsődei étkezési térítési díj meghatározásával:


Bölcsőde

4002. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon  lép hatályba.
Pásztó, 2019. február 1.


Farkas Attila

polgármester

dr. Sándor Balázs

jegyző