Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2019.(III.1.) önkormányzati rendelete

a 6/2018.(V. 31.) számú rendelettel módosított 1/2018.(I. 26.) számú költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 02- 2019. 03. 01

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakbanábbiakban: "R")   2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

                        3.872.872 E Ft           Költségvetési és finanszírozási bevétellel

                        3.872.872 E Ft           Költségvetési és finanszírozási kiadással

       ebből:      2.296.275 E Ft           működési bevétellel és működési kiadással                                    1.576.597 E Ft   felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

      állapítja meg.


A kiadások és bevételek főösszegén belül:


  - a költségvetési bevételek összege   1.849.662 E Ft-ra,

  - a finanszírozási bevételek összege  2.023.210 E Ft-ra módosul.


  - a költségvetési kiadások összege  3.626.376 E Ft-ra,

  - a finanszírozási kiadások összege    246.496 E Ft-ra módosul.“


 2.§   (1)  A „R“ 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

         (2)  A „R“ 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

         (3)  A „R“ 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

         (4)  A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5.  melléklete lép.

         (5)  A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

         (6)  A  „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

         (7)  A „R“ 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.

         (8)  A „R“ 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.

         (9)  A „R“ 9.1.3. melléklete helyébe e rendelet 9.1.3. melléklete lép.

       (10)  A „R“ 9.1.8. melléklete helyébe e rendelet 9.1.8. melléklete lép.

       (11)  A „R“ 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.

       (12)  A „R“ 9.2.1 melléklete helyébe e rendelet 9.2.1 melléklete lép.

       (13)  A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.

       (14)  A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.

       (15)  A„R“ 9.4.1 melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.

       (16)  A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.

       (17)  A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.

       (18)  A „R“ 9.6.1 melléklete helyébe e rendelet 9.6.1. melléklete lép.

       (19)  A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

              (20)  A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.3.§  Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon  lép hatályba.


Pásztó, 2019. február 28.                                Farkas Attila                                     Dr. Sándor Balázs

                          polgármester                                                jegyző