Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2019.(III.21.) önkormányzati rendelete

a 2/2019. (II.1.) számú költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 22- 2019. 03. 22

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1.§ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: "R")   2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

                        3.882.816 E Ft           Költségvetési és finanszírozási bevétellel

                        3.882.816 E Ft           Költségvetési és finanszírozási kiadással

       ebből:      2.080.534 E Ft           működési bevétellel és működési kiadással                                    1.802.282 E Ft   felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

      állapítja meg.

 

 

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

 

  - a költségvetési bevételek összege   1.709.883 E Ft-ra,

  - a finanszírozási bevételek összege  2.172.933 E Ft-ra módosul.

 

  - a költségvetési kiadások összege  3.722.663 E Ft-ra,

  - a finanszírozási kiadások összege    160.153 E Ft-ra módosul.“

 

 

 2.§   (1)  A „R“ 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

         (2)  A „R“ 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

         (3)  A „R“ 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.

         (4)  A „R“ 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

         (5)  A „R“ 4.1.  melléklete helyébe e rendelet 4.1.  melléklete lép.

         (6)  A „R“ 4.2.  melléklete helyébe e rendelet 4.2.  melléklete lép.

         (7)  A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5.  melléklete lép.

         (8)  A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

         (9)  A  „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

         (10)  A „R“ 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.

         (11)  A „R“ 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.

 

     

       (12)  A „R“ 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.

       (13)  A „R“ 9.2.1 melléklete helyébe e rendelet 9.2.1 melléklete lép.

       (14)  A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.

       (15)  A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.

       (16)  A„R“ 9.4.1 melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.

       (17)  A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.

       (18)  A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.

       (19)  A „R“ 9.6.1 melléklete helyébe e rendelet 9.6.1. melléklete lép.

              (20)  A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

        (21) A „R“ 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

 

 

    A „R“ többi mellékletei változatlanok maradnak.

 

 

3.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

Pásztó, 2019. március 21.

 

 

 

 

 

 

                 Farkas Attila                                                                      Dr. Sándor Balázs

                 polgármester                                                                              jegyző