Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020.(I.16.) önkormányzati rendelete

a 2020. 01. 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról

Hatályos: 2020. 01. 17- 2020. 12. 30

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§-ának (6) bekezdése felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:


1.§       A rendelet hatálya kiterjed a Pásztói Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire.


2.§       Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 01. 01-től a köztisztviselői illetményalap összegét 53.000 Ft-ban állapítja meg.


3.§       Pásztó Városi Önkormányzat az illetményalap emelésével összefüggő forrástöbbletet a 2020. évi költségvetésében biztosítja.4.§       Ez a rendelet 2020. január 17-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.


5.§       Hatályát veszti a 2019. január 1-től érvényes köztisztviselői illetményalapról szóló
1/2019. (I. 4.) önkormányzati rendelet.

Pásztó, 2020. január 15.


                        Farkas Attila                                                  Dr. Sándor Balázs

                        polgármester                                                             jegyző